Saturday, June 18, 2011

Hea Alguse suvepäevad Rakveres- väge täis!

Hea Alguse lasteaedade traditsiooniline suveseminar toimus 9. -  10. juunil 2011 Rakveres. Korraldajateks olid Hea Alguse rühmade õpetajad ja juhtkond Rakvere lasteaiast Kungla ja  Triin ning  Rakvere Linna algkoolist. Osavõtjaid  oli Rakverest, Tartust, Põltsamaalt, Põlvast, Pärnust, Viljandist, Tallinnast ja Otepäält – kokku ligi 60 inimest. Majutuskohaks oli värskelt renoveeritud lasteaed Kungla.
Hea Alguse suveseminarid toimuvad juba alates 1995-st aastast erinevais paigus üle Eesti. Aastate jooksul on välja kujunenud korraldamise traditsioonid, mille üks oluline osa on Eesti erinevate regioonide kultuuri, ajaloo, rahvapärimuse ja looduse tutvustamine. Igal üritusel on ka oma tunnuslause või moto.
Seekord oli motoks valitud Rakvere linna tunnuslause: Rakvere – väge täis. Tegevused Rakvere linnaruumis kolmes nn. tegevuseskuses olid tihedalt motoga seotud: osaliste gruppide ülesandeks oli leida väge andvaid objekte, neid pildistada, hiljem fotoreportaažiks vormistada ja õhtusel koosviibimisel esitleda.
Iga gruppi juhtis kohalik pedagoog - giid, kes oli marsruudiga hästi tuttav ja andis valitud objektide kohta selgitusi. Korraldajate lasteaedade naiskonnad, kes meid kolmes erinevas paigas nn tegevuskeskustes ootasid, olid äratuntavad nende logode järgi: Triinud punaste mummuliste rätikute, algkooli omad vestide ja Kungla omad tikitud logoga T-särkidega.
Jalutuskäigul mööda Rakvere linna ootas meid palju üllatusi. Väga huvitav oli Linnakodaniku muuseumis, kus muuseumi töötaja Kaja Visnapuu jutustas köitvalt endise pagaripere elust ja saatusest ning jõudis siduda kogu õppekäigu  Johannes Käisi põhimõtetega koduloo tundmaõppimisest. Nii tuligi igal grupil ka praktiliselt ajalugu tundma õppida. Näiteks sorteerisime vanu postkaarte, panime kokku laudlinu, määrasime maitseaineid jne. Igas ruumis pidime üles otsima ja ära tundma grupijuhi nimetatud esemeid: kärbsepüünis, pudrumänd, silmapesukauss, uhmer, pähklipurustaja jne.
Kirikuõpetaja heinamaal määrasime päikesekella abil (pappketas ja puutikk) aega. Põhja ja lõuna suuna saime kätte Rakvere Kolmainu kiriku risti järgi. Heinamaal vaasis oli kena kollane õitseja – rakvere raibe. Legendi järgi on see vanakuradi temp, et kui tõmbad taime maast välja, kasvab uus ja uhke asemele. Teise uskumuse järgi ulatuvad rakvere raipe juured läbi maakera teisele poole – nii suur vägi peitub temas.
Kirikuaia suure jalaka all ojakese kaldal  õppisime puid tundma  bingomängus. Ojas ujus pardiema oma tibudega, päike paistis ja aeg oleks justkui seisma jäänud. Seda meeleolupilti   saab sügisel jälle meenutada kui kiirustamine liiaks läheb!
Legendi järgi oli Kalevipoeg kiriku asukohal magama jäänud, kullakott pea all. Ärgates löönud ta koer Rakit jalaga, koer suri. Sellest tulnud Rakvere nimi.
Jõime vett ja värskendasime ennast kiriku lähedase allika – Soolikaoja (nimi tulenevat Kalevipoja juustest tilkunud higist) veega. Allikaveel olla noorendav ja tervendav võlujõud.
Vabaduse platsil panime kokku  õpetajate omavalmistatud kodulinna ajalooliste objektide puslesid: Karmeli koguduse kirik, Rakvere esimene lasteaed, Rakvere saksa gümnaasium, Vabadussõja ausammas, Rakvere Gümnaasium ja Pauluse koguduse Vabaduskirik.
Kaunist päeva jäävad meenutama selles keskuses meisterdatud postkaardid, kus kahepoolset teipi kasutades sai murust nopitud lillekestest ja libledest kunstiteoseid kujundada, mis piusa liivaga üle puistati.
Kui kolm tegevuskeskust linnaruumis läbitud sai, oli aega fotoreportaazi kokkupanekuks, mille esitlused toimusid õhtul Wesenbergi kuursaalis. Kõik esitlused olid vaimukad ja tabavad. Õhtu meeleolu aitasid luua ühine laulmine akordioni saatel ja elavad arutelud päeva muljetest. Hakka või arvama, et võiks selle seltskonnaga suvetuurile minna. Vaimukatest stsenaariumidest juba puudu ei tuleks.
Järgmisel päeval tõusti vara (hommikukohvi pakuti lasteaias juba kell 5.30), et loodusemees  Peeter Hussariga koos  Rakvere tammikus linnulaulu kuulata.
Põnevad elamused ootasid meid Rakvere Linnuses. Saime selga ristiga kuued ja osalesime erinevates tegevustes ( ka võitlusmängudes) „rüütlite“ Siimu ja Mihkli juhtimisel.
Linnusest üle Rakvere vaadates imestasime, kui palju on linnas viimasel ajal ehitatud ja korrastatud. Linn on hoolitsetud ja kaunis: samal reedel algasid ju Rakvere linnapäevad.
Kokkuvõtteks: Üritus oli suurepäraselt korraldatud ja üksikasjadeni läbi mõeldud. Lasteaedade juhtkonnad olid ise osalejad ning toetajad nõu ja jõuga. Head meeskonnatööd ja üksmeelt oli tunda ka väljapoole.
Järgmisel suvel kohtume juba Tallinnas Hea Alguse suvepäevadel.

Merike Lillo
Tartu Helika lasteaia õpetaja

Hea Alguse võrgustikuprojekti kokkuvõttev seminar

 Arendades võrgustikutööd väärtustame lapsekeskset haridust Eestis!

MTÜ Hea Alguse võrgustik on püsivalt tegutsenud alates 1999 aastast. Välja on kujunenud kindel liikmes- ja toetajaskond ning traditsioonilised üritused, mille kaudu kontakti hoida Hea Alguse lasteaiarühmade ja klassidega lapsekeskse mõtteviisi levitamisel ja õpetaja professionaalse toetamisel.
Alates 2010 aasta septembrist kuni mai 2011 oli võimalik REKK-i võrgustikuprojekti kaudu saada toetust Hea Alguse 5 piirkonnapäeva korraldamisele Raplas, Paides, Haapsalus, Narvas ja  Tartu maakonnas Kõrvekülas, kolme praktikarühmade/klasside seminarile  ja võrgu igakuisele ühele üritusele üheksast.
Projekti kokkuvõttev seminar toimus 19. – 20 mail  Valgamaal, kuhu olid kutsutud erinevate projektis läbiviidud üritustele kaasaitajad ja läbiviijad, aga ka tublisid Hea Alguse õpetajaid kogemusi jagama, kuidas lapsekeskset õpetust ja õppimist praktikas rakendada.
Kohale oli tulnud 42 inimest, kes aktiivselt on osalenud võrgustikutöös juba palju aastaid, aga ka uusi liitujaid.
Seminari sissejuhatavas ühises ringis jäid kõlama mõtted kogemuste jagamise ja üksteise toetamise olulisusest õpetaja professionaalsuse arendamisel.
Mtü Hea Alguse tegevjuht ja projekti eestvedaja Liivi Türbsal andis põhjaliku ülevaate toimunud ürituste sisust ja korraldusest( konkreetsemalt on üritusi tutvustud juba eelmistes REKK uudiskirjades).
Keila Kooli õpetaja Leelo Tamkivi ja õppealajuhataja Kaja Peetris tutvustasid oma kodupaika tutvustavat, õpetajate tööna valminud koduloo töövihikut. Koduväravast algab tee laia maailma- nii võtavad Keila Kooli õpetajad kokku kooli ühised väärtused. Kooli eesmärgiks on toetada peresid oma kodu ja juurte väärtustamisel.
Rakvere Linna Algkooli lasteaiaõpetaja Moonika Lekk tutvustas oma asutuse õpetajate edukat kogemust infotehnoloogia rakendamisel. Erinevad infotehnoloogilised võimalused on kasutusel nii lastele etenduste lavastamisel, kui lastevanematega suhtlemiseks. Õpetajate töö muudab sujuvamaks asutuse ühine  internetipõhine kalenderplaan.
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi klassiõpetaja Elma Piirimägi jutustas oma kogemusestest narratiivse pedagoogika kasutamisel. Sisuka ja haarava esitluse lõpul otsiti ja leiti üheskoos vastus küsimusele, millest ikkagi mõtlevad Pettsoni kanad!
Tartu Lasteaed Lotte õppealajuhataja Anne Oona võttis esimese päeva kokku südamliku ja ajaloohõngulise "videvikutunniga" tutvustades, kuidas Lotte lasteaias kantakse edasi väärtusi endistest aegadest ning tutvustatakse lastele rahvapärimusi koos laulude ja isevalmistatud muusikariistadega.
Kõrveküla Lasteaia õpetaja Ülle Luik veenis järgmisel kaunil päikeselise hommikul kõiki, et mäng on kõige loomulikum viis laste õppimiseks ja arenemiseks. Näitlik ja südamlik ettekanne pani jälle kord kõiki mõtlema lapsekeskse hariduse praktika levitamise vajalikkusest Eestis.
Hea Alguse Koolituskeskuse juhataja Liivi Türbsal jagas kogemusi erinevatest kultuuridest ja mõtteviisidest ning multikultuurse ühiskonna võimalustest tööks laste ja peredega, millega tutvus õppereisil Inglismaale. 
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna  peaekspert Tiina Peterson jagas kogemusi rahvusvaheliselt konverentsilt, mille põhiteemaks oli õuesõpe. Rohked infomaterjalid ja lühifilm andsid suurepärase ülevaate õuesõppest meiega võrreldes sootuks erinevates maailma paigus.
Pärnu Päikesejänku lasteaia õpetaja Reet Lillemaa ja õppealajuhataja Maret Põlluste omavad pikaaegset kogemust Hea Alguse võrgustiku hoidmisest ja edendamisest Pärnumaal. Nende hea kogemus, mida osalejaile tutvustati, on abiks ja eeskujuks kõigile võrguliikmetele, aiatmaks kaasa võrgu hoidmisele ja tugevdamisele.
Pingelises ja elavas mõttevahetuses Taimi Schmidti juhtimisel arutati ja genereeriti ideesid võrgustiku edasistest võimalustest aidata kaasa lapsekeskse hariduse ideede levikule ja toetada õpetajate professionaalset arengut. Vajalikud on nii mõttevahetused kui heade praktikate jagamine, lasteaedade ja koolide tihedam koostöö ning koolitused.
Ühises tagasiside ja kokkuvõtte ringis tõdeti, et Hea Alguse võrgustik on toimiv ja arenev organisatsioon. Kõlama jäi mõte kindlasti jätkata kõigi üritustega nii kohalikul kui maakondlikul tasemel.  Kõik osalejad tunnetasid end tähtsa lülina ühises töös ning kinnitasid valmisolekut koostööks.

Annela Ojaste,
Tallinna Asunduse lasteaia õppealajuhataja,
Hea Alguse koolitaja

Friday, June 10, 2011

Võrgustikuprojekt toetab õpetajate professionaalset arengut


9.märtsil kogunesid  Paide rõõmsasse omanäolisse PAIde lasteaeda Järvamaa lasteaednikud. Hea Alguse Järvamaa piirkonnapäevale.
Direktor Uuve Jakimaineni eestvedamisel oli kohale tuldud 16 lasteasutusest.
Huviliste hulgas oli nii Hea Alguse rühmade esindajaid kui ka uusi uudistajaid .
Põhiteemaks kujunes õppekava rakendamine ja õpetajate omavaheline koostöö.
Õppekava rakendamise osas leiti, et hea idee on rohkem kaasata lapsi otseselt nädala teema kavandamisse.

15.märtsil toimus järjekordne Hea Alguse piirkonnapäev  Tartumaal Kõrveküla lasteaias.
Vestlusringis arutati, mida tähendab lapsekeskne õppekava ja kuidas seda rakendada.
Tutvuti ka Kõrveküla lasteaia Hea Alguse rühmade tööga.
Võrgustikutöö osas sooviti  rohkem omavahel suhelda, kogemusi ja ideid vahetada.

22. – 23. märtsil jõudis lõpule Keilas algklasside õpetajaile koolitus “Hea õpetamise võimalused I ja II kooliastmes”.  Kolme kooli liitumise järel tekkis Keila Hariduse Sihtasutusel idee tutvuda lapsekeskse metoodikaga lähemalt. Varem olid Hea Alguse klassid Kaja Olenko eestvedamisel juba olemas Keila SOS Lasteküla koolis.
.
30.märtsil toimus koolituspäev algklassiõpetajatele, kus keskenduti  laste huvi ja õpimotivatsiooni äratamisele ja hoidmisele.

19.aprillil HA võrgu seminar- nõupidamisel tegi MTü Hea Algus tegevjuht ja projektide eestvedaja Liivi Türbsal vahekokkuvõtte võrgustikutöö ja väärtuskasvatuse projektidest, mis väga hästi toetavad üksteist.
Tänu võrgustikuprojektile on tõusnud huvi Hea Alguse lapsekeskse metoodika rakendamise vastu.  Kursuse “Lapsekeskne metoodika lasteaias” koolitusgruppidesse
on tulnud juurde õpetajaid ja lasteasutuse juhte, kes osalesid piirkonnapäevadel,  nii Raplamaalt, Harjumaalt, Ida-Virumaalt kui ka Tartumaalt.
Tarbijakaitseameti töötaja Helena Hansen esines tarbijahariduse teemal. Tarbijaharidus on suuresti seotud valikute õppimise ja väärtustega.

20.aprillil lõppes Türil korraldatud algklasside õpetajate koolitus Tartus, kus tutvuti Hea Alguse klasside tööga Tartu Kivilinna Gümnaasiumis Elma Piirimägi klassis ja Tartu Kesklinna Koolis Sirje Paroli juures. Jällegi kord nenditi, et oma silm on kuningas ning alati ei pea hea õpetamise praktikat väljaspoole Eestit minema kaema.

20. -21. aprillil toimusid Pärnus Hea Alguse õppepäevad “Mäng ja õppimine – Hea Alguse kogemused lapsekeskse metoodika rakendamisel”. Läbiviijaiks olid  Hea Alguse praktikarühmade õpetajad Merike Lillo ja  Maret Melts. Nendel ilmus hiljuti ka raamat “Täna tuleb tore päev”( vt.www.heaalgus.ee).