Tuesday, April 30, 2013

Hea Algus Euroopas parimat kogemust vahetamasAlates 2010 aastast on MTÜ Hea Algus osalenud Evans Foundationi Peace Educationi programmis kursusega "Sotsiaalsete oskuste ōpetamine lastele" Jätkuprojekti raames, mis toetab erinevate riikide spetsialistide vahetust, külastas veebruaris Eestit Pat Patfoort Belgiast ning 18.-20. aprillil külastasin Hea Alguse esindajana organisatsiooni Génération Médiateurs  Prantsusmaal Pariisis.

Génération Médiateurs tegutseb aastast 1993 ning keskendub noortele ja täiskasvanutele vägivallatu suhtlemise meetodite õpetamisega. GM programmiga on ühinenud paljud koolid üle kogu Prantusmaa. 2012 aastal koolitati näiteks 660 uut õpetajat. Organisatsioonis töötab 26 koolitajat. Metoodika eripäraks on, et lisaks õpetajatele koolitatakse välja õpilane (eakaaslane), kes asub nö vahendajaks klassikaaslaste konfliktide lahendamisel. “Vahendajate “ kasutamine on andnud väga häid tulemusi laste omavaheliste konfliktide lahendamisel. Süsteemis on 6 tasandit, kus “vahendaja” olla saab vastavalt oma ettevalmistusele.
Minul oli võimalus külastada Pariisis asuvat kooli, kus GM metoodikat kasutatakse 2 klassis. Algkoolides käsitletakse programmi raames lastega erinevaid teemasid, mis aiatavad kaasa laste omavahelisele vägivallatule suhtlemisele koolis ning tolerantse maailmavaate väljakujunemisele.  Läbi grupitööde ja situatsioonianalüüside käsitletakse väärtusi, emotsioone, individuaalsust, kuuluvustunnet. Kõik sotsiaalseid oskusi arendavad teemad on lõimitud ainealaste tegevustega nagu matemaatika, emakeel ja loodusõpetus.
Väga huvitav ja tore oli tõdeda, et paljud töölehed, grupitööd, harjutused, mida kasutati, olid väga sarnased sellele metoodikale mida võime näha Hea Alguse klassides ja lasteaiarühmades Eestis. Klassiruumi korraldus võimaldas lastel teha grupitööd. Sarnaselt Hea Alguse hommikuringile toimus emakeele tunni ajal arutlusring, kus käsitleti väärtuste teemat. Seintel oli erinevaid laste töid ja grupitöid, läbi mille käsitletakse igapäevaselt emotsioonidega toimetuleku ning laste omavaheliste konfliktide lahendamise temaatikat.
13.-14. mail toimub Brüsselis kokkuvõttev seminar, kus jagatakse muljeid, analüüsitakse jätkuprojekti kasu organistasioonidele ning peetakse tulevikuplaane.

Annela Ojaste
Hea Alguse Koolituskeskuse lasteaiaõpetajate koolitaja