Sotsiaalse arengu soodustamine lasteaias


Abiks õppekava rakendamisel                                                                                                                                                                                                    

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad
Maht:
40 tundi (32 tundi seminare, õppekäik Tartu linnas,  8 tundi iseseisvat tööd)

Eesmärk:
Avardub õpetaja arusaamine väikeste laste õppimisest ja õpikeskkonnast ning looduse ja ühiskonna mõjust lapse sotsiaalsele arengule. Õpetajad omandavad uusi oskusi lasteaiarühma tegevuste läbiviimiseks

Õppekeel:

eesti keel
Aeg/koht
Hea Alguse Koolituskeskuses Veski 42 


Teemad
§  Lapse kasvukeskkond tänapäeval
§  Ühiskonnas levinud ideede ja väärtuste mõju lapse sotsialiseerimisel
§  Sotsiaalsete oskuste õppimine koos eakaaslaste ja täiskasvanutega
§  Koostöö lapsevanematega sotsiaalsete oskuste  kujundamisel
§  Loodus kui lapse loomulik õpikeskkond
§  Õueala kui lapsepõlve mängumaa
§  Õuemängude ja tegevuste kavandamine ja läbiviimine
§  Õppekäigu eesmärgid ja korraldamise põhimõtted (praktiline õppekäik Tartu linnas)

Maksumus
160 EUR  Hind sisaldab koolitusmaterjale ja  kohvipause
Tasuda saab ka osade kaupa garantiikirja alusel

Koolitajad
 Taimi Schmidt, Piret Maser, Viive Vellemaa , külalislektorid

Teave ja registreerimine
Hea Alguse Tartu tel. 7 421 065  või  56244 369, e-mail: aed@heaalgus.ee


Lisainfo
Maksumus vastavalt 150 EUR, 140 EUR Hea Alguse eelmiste koolituste läbinud õpetajaile järgmiste kursuste osas:
Lapsekeskne metoodika lasteaias(160-t),  Avatud töökeskkonna loomine

Koolitusluba 4497 HTM