Monday, September 1, 2014

Kursus: Lapsekeskne metoodika lasteaias                            20 aastat kogemust Hea Alguse rühmades !
Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga)

Maht:
60 tundi (6 koolituspäeva: loengud ja seminarid; vaatluspraktika Hea Alguse  praktikarühmas ja iseseisev töö )


Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt alushariduse  riiklikust õppekavast.
Õppekeel:
Eesti keel

Aeg/koht
24. – 25. sept. (I osa) 2014 Tallinnas (Õismäe tee 110)
Algus kl 11.00 esimesel päeval
Teemad
q  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja selle rakendamisest
q  Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
q  Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
q  Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
q  Lapse arengu tundmine
q  Lapse vaatlus, arengu hindamine
q  Planeerimine
q  Tasakaalustatud päev
q  Individualiseerimine
q  Koostöö lapsevanematega                           
q  Õppimine mängu kaudu
q  Kirjaoskuse kujunemine
q  Matemaatika ja teadusliku mõtlemise kujunemine

Hind
 35 eurot päeva maksumus 

Koolitajad
Taimi Schmidt, Annela Ojaste, Maret Põlluste, Liivi Türbsal  jt
Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond! Juhtkonna esindajaile ja õpetaja abile soodustused!
Tasuda saab ka osade kaupa.

Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu 50409                                                                                              tel/faks:742 1165

Tegusat alanud õppeaastat!