Wednesday, February 1, 2012

Mäng ja õppimine- ideed ja võimalused lapse huvi ja loovuse toetamiseks


Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid

Maht:
40 tundi ( 32 tundi loenguid ja seminare, 8 tundi iseseisvat tööd )
4 koolituspäeva

Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate praktikute ideedest ja kogemusest õppimisest mängu kaudu, ettevõtlikkuse  ja loovuse arendamisest lasteaias koostöös lastevanematega.
Õppekeel:
Eesti keel

Aeg/koht
Algus 7. – 8.veebruaril kl.10.00, jätkub 7. – 8.märtsil 2012
Tallinna Asunduse Lasteaias, Pallasti 19
Teemad
q  Nädalateema tutvustamine hommikuringis läbi mängu
q  Juttude rääkimise ja luuletuste lugemise erinevad viisid
q  Teatrimäng lasteaias: mänguvahendid, kogemused, traditsioonid
q  Amet ei riku meest – elukutsete tutvustamine mängu kaudu
q  Omavalmistatud mängude tutvustamine, valmistamine ja mängimine
q  Täna tuleb tore päev - õppimine mängu kaudu.
q  Tegevuskeskuste lastele huvitavaks muutmise vahendid ja võtted
q  Puutöö võimalused lasteaias
q  Lapse päeva põnevaks ja mänguliseks muutmine lastevanemate abiga
q  Laske lapsel mängida – lapsepõlv on mängu aeg

Hind
4 päeva 160 eurot (hinna sees koolitusmaterjalid,  kohvipausid).

Koolitajad
Maret Melts, Merike Lillo,  Kersti Heil

Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 5233 929; aed@heaalgus.ee


Lisainfo

  Tasuda saab ka osade kaupa.


Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu                                                                                                    tel/faks:742 1165