Tuesday, November 23, 2010

Läänemaa õpetajad tutvusid Hea Alguse lapsekeskse metoodika põhimõtetega

Piirkonnapäev  toimus 5. novembril  2010 Haapsalu Linna Algkoolis ja Lasteaias Vikerkaar.
Hea Alguse Koolituskeskuse juhataja Liivi Türbsal ja koolitusjuht Taimi Schmidt tutvustasid Hea Alguse tausta ja lapsekesksuse põhimõtteid.
Lasteaias Vikerkaar kohtuti direktor Vivian Halliku ja õppealajuhataja Sirje Männiga. Uudistati tegemisi lasteaia rühmades, mis kõik töötavad Hea Alguse lapsekeskse metoodika põhimõtete järgi. 

Projekti läbiviimist toetab ESF Programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“