Monday, October 25, 2010

Raplamaa õpetajad tutvusid Hea Alguse lapsekeskse metoodika põhimõtetega.

20. oktoobril toimus Rapla Maavalitsuses infopäev Raplamaa lasteaia- ja kooliõpetajatele. Infopäeval tutvustati lühidalt lapsekeskse metoodika põhimõtteid ning koolituskeskuse juhataja Liivi Türbsal andis ülevaate programmi Hea Algus tegevusest Eestis.
Osavõtjad hindasid enamuses päeva kordaläinuks ja informatiivseks.
Raplamaa piirkonna infopäev toimus ESF programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames, mille eesmärk on soodustada õpetajate omavahelist suhtlust ning kogemuste jagamist.
Friday, October 22, 2010

Tartu võrguseminaril arutati laste ettevõtlikkuse arendamise võimaluste üle ning tutvustati uusi raamatuid!!

19. oktoobril Tartus Hea Alguse Koolituskeskuses toimunud võrguseminaril tutvustas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunik Tiia Randma ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!“. 
Kava koostamise aluseks on haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase ja majandus-kommunikatsiooniministri Juhan Partsi poolt allkirjastatud ühisdeklaratsioon "Ettevõtliku meelelaadi ja ettevõtlusõppe edendamisest Eesti haridussüsteemis".
Ettevõtlikkus on hoiakud ja ellusuhtumine, mida saab hakata kujundama maast madalast.
Rühmatöö tulemusena panid seminaril osalenud õpetajad kirja võimalused, kuidas saame lasteaias aidata kaasa sellele, et ka tulevikus jätkuks Eesti ühiskonnas ettevõtlikke ja elus toimetulevaid kodanikke.


Rohkem infot ettevõtlusõppe edendamise kava kohta leiad siit
Keelekümblusprogrammi koolitajad ja raamatute autorid Hedi Minlibajeva ja Rimma Pimenova tutvustasid MISA programmi poolt välja antava raamatusarja "Loeme koos" uusi raamatuid "Mardipäev" ja "Vastlamuinasjutt".

Thursday, October 7, 2010

Seminar- nõupidamine Tallinna lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele

Hea Alguse Koolituskeskus korraldab seminar- nõupidamise Tallinna Hea Alguse lasteaedadele ja kõigile neile, kes huvitatud Hea Alguse lapsekeskse metoodika rakendamisest lasteaias. Seminar toimub teisipäeval
12.oktoobril kl 11.00-14.00 Tallinna Asunduse lasteaias, Pallasti 19.

Päevakorras:
11.00 - 12.00 Planeerimine- valdkondade vaheline lõimimine ja lapse
kaasamine mõtestatud õpiprotsessi;
12.00 - 12.15 kohvipaus;
12.15 - 13.00 Hea Alguse kursuste tutvustamine/koolitusteemade arutelu
seoses uue õppekava rakendamisega;
13.00 - 13. 20 kokkuvõte;
13.20 - 14.00 ringkäik majas.

Monday, October 4, 2010