Monday, February 16, 2015

Kursus: Lapsekeskne metoodika lasteaiasSihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga)

Maht:
60 tundi (6 koolituspäeva: loengud ja seminarid; vaatluspraktika Hea Alguse  praktikarühmas ja iseseisev töö )

Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt alushariduse  riiklikust õppekavast.
Õppekeel:
Eesti keel
Aeg/koht
Tartu grupp  I osa 19.- 20.03.2015  Tartus Veski 42 Hea Alguse Koolituskeskuses,
Tallinna grupp I osa 26.- 27.03.2015 Tallinnas Õismäe tee 110
                           1.päeval algus kl.10.00

Teemad
 • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja selle rakendamisest
 • Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
 • Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
 • Koostöö lapsevanematega
 • Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
 • Tasakaalustatud päev
 • Lapse arengu tundmine
 • Sotsiaalne/emotsionaalne kasvatus, laste käitumise kujunemine
 • Planeerimine  
 • Individualiseerimine 
 • Lapse vaatlus, arengu hindamine      
 • Õppimine mängu kaudu
 • Kirjaoskuse kujunemine
 • Matemaatika ja teadusliku mõtlemise arendamine

    Hind
 35 eurot päeva maksumus 

Koolitajad
Taimi Schmidt, Annela Ojaste, Maret Põlluste, Liivi Türbsal, Piret Maser, Maret Melts jt.                                 
Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond! Juhtkonna esindajaile ja õpetaja abile soodustused!
Tasuda saab ka osade kaupa.


Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu 50409                                                                                              tel/faks:742 1165