Wednesday, March 4, 2015

Lasteaiaõpetaja abi ABC


Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetaja abid, majandusjuhatajad
Maht:
16  tundi( 2 koolituspäeva)
Eesmärk:
Õpetaja abi  omandab uusi teadmisi tegutsemisest lapsekeskses rühmas: osaleb rühma meeskonna liikmena erinevate  tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel; teab oma tööülesandeid; oskab suhelda lastega ja teha koostööd kolleegide ning lapsevanematega.

Õppekeel:

eesti keel

Aeg/koht
  I grupp  14.- 15.aprill 2015 Tartus  Veski 42;1.päeval algus 10.00
II grupp 28. - 29. aprill 2015 Tallinnas  Õismäe tee 110; 1.päeval algus kl.10.30
Teemad

§  Laste kohanemine lasteaias, õpetaja abi kui võtmeisik
§  Lapse päev, rutiin ja üleminekud
§  Lapsekeskne õpikeskkond
§  Töökorraldusest lapsekeskses rühmas
§  Meeskonnatöö tähtsusest
§  Tunne last!
§  Mäng ja õppimine
§  Üheskoos planeerimine

Maksumus
70 EUR

Koolitajad
 Taimi Schmidt
Teave ja registreerimine
 tel.56244 369,  aed@heaalgus.ee, tallinn@heaalgus.ee

Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui ühest majast tuleb kursusele üle kahe inimese.