Tuesday, May 22, 2012

Teadmiseks Baskimaast!


Hea Alguse Koolituskeskuse lasteaiaõpetajate koolitaja Annela Ojaste osales 23.-27. aprillil Hispaania Kuningriigis Bilbaos õppelähetusel "Leading innovation. In-service training priorities: quality, multiliguism and ICT”. Korraldustoimkonna poolt ettevalmistatud seminaridel ja haridusasutuste külastustel tutvustati Baskimaa haridus- ja täienduskoolitussüsteemi. Lähemalt käsitleti lähetuse peateemasid: kvaliteeti, iKT vahendite kasutamist kvaliteedi parendajatena ning keeleõppe meetodi CLIL. Õppelähetusel osalenud 16ne Euroopa maa esindajad jagasid oma kogemusi täienduskoolituse probleemkohtadest ning edulugudest omal maal. Eesti esindajal oli võimalus tutvustada Eesti Tiigrihüppe programmi, kui edukat infotehnoloogiliste vahendite integreerimist õpetamisse ja õppimisse. Üllatusena kohtas meie esindaja külastatud algkoolides ja lasteaeades väga sarnast metoodilist programmi (Amara berri) Hea Alguse metoodikale. Õpetamine on lapsekeskne, õpetaja põhiroll on olla lapsele toetav kaaslane ja suunaja, tegevused toimuvad väikestes gruppides erinevates õpinurkades ning oluline roll on lastevanemate ja kogukonna kaasamisel. Eesti algkoolides ja lasteaedades kasutatava Hea Alguse metoodika vastu tunti suurt huvi ning ühine arusaam oli alusek huvitavale arutelule ja sarnaste metoodikate võrdlusele. Hea ja julgustav oli näha ja kuulda sarnaste põhimõtete väärtustamist nii kaugel kodusest Eestist.

Monday, May 14, 2012

HEA ALGUSE SUVEPÄEVAD 07.- 08. juunil 2012 TALLINNAS

SÜDAMEGA KUULAN, VAATAN, TEGUTSEN!

Neljapäev, 07. juuni
11.00- 11.30 Kogunemine Tallinna Linnupesa Lasteaias
11.30- 12.30 Suvepäevade avamine
12.30- 13.00 Lõunasöök
13.15- 14.30 Meediateemalised töötoad Linnupesa lasteaia õpetajatelt
14.30- 15.00 Kogunemine Eralasteaias Naba
15.00- 17.00 Loov õuesõpe Pirita õpperajal Naba lasteaia õpetajatelt
17.00- 21.00 Lustlik piknik Naba lasteaia kaunis männitukas
24.00-  7.30 Ööbimine Linnupesa lasteaias

Reede, 08. juuni
 8.30-   9.00 Hommikupuder Linnupesa lasteaias
 9.30- 10.30 Kogunemine   Tallinna Lasteaias Pallipõnn
10.30-14.30 töötoad Pallipõnnis:
- etnotelk
- filmituba
- käsitöötuba
- looduskunstituba
12.30-13.15 lõuna
13.30-14.30 Suvepäevade lõpetamine

Osavõtu tasu 1 inimesele 30 €
Suvepäevadele registreerumine kuni 25. mai.2012
tel: 56847723
e- mail: tallinn@heaalgus.ee