Wednesday, February 26, 2014

Koolitus: õpetaja abi ABC


Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetaja abid, majandusjuhatajad
Maht:
16  tundi( 2 koolituspäeva)
Eesmärk:
Õpetajaabi  omandab uusi teadmisi tegutsemisest lapsekeskses rühmas.
Osaleb rühma meeskonna liikmena erinevate  tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, oskab suhelda lastega ja teha koostööd kolleegidega.

Õppekeel:

eesti keel

Aeg/koht
 27. -28. märtsil 2014 Tallinnas, Õismäe tee 110
1. päeval algus kl.11.00

Teemad

- Laste kohanemine lasteaias, õpetaja abi kui võtmeisik
- Lapse päev, rutiin ja üleminekud
- Lapsekeskne õpikeskkond
- Töökorraldusest lapsekeskses rühmas
- Meeskonnatöö tähtsusest
- Tunne last!
- Mäng ja õppimine
- Üheskoos planeerimine motiveerib  koos tegutsema

Maksumus
70 EUR

Koolitajad
 Taimi Schmidt,  Annela Ojaste
Teave ja registreerimine


Lisainfo

Lasteasutuste poolt  kokku pandud grupile soodustused vastavalt kokkuleppele