Tuesday, February 22, 2011

Võrgustikuprojekti üritused lähiajal

September 2010.a.  – mai  2011.a.  viib MTÜ Hea Algus ESF Programmi `Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014` raames läbi võrgustikuprojekti, mille  eesmärgiks  on õpetajate vahelise võrgustikupõhise koostöö aktiviseerumine.


28. veebruaril Ida-Virumaa piirkonnapäeva Narvas
09. märtsil Järvamaa piirkonnapäev PAIde Lasteaias
15. märtsil Tartumaa piirkonnapäev Kõrveküla Lasteaias