Lapsekeskne metoodika lasteaias


Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid
Maht:
160 tundi (112 tundi loenguid ja seminare, 34 tundi iseseisvat tööd ja 14 tundi praktikat Hea Alguse praktikarühmades) kokku 14 koolituspäeva
Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika taustast ning omandab praktilisi oskusi põhimõtete rakendamiseks lasteaias lähtuvalt koolieelse lasteasutuse  riiklikust õppekavast.
Teemad
q  Lapsekeskse mõtlemise tunnusjooni
q  Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
q  Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
q  Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
q  Lapse arengu tundmine
q  Lapse vaatlus, arengu hindamine
q  Tasakaalustatud päev
q  Planeerimine –valdkondade vaheline lõimimine
q  Individualiseerimine – lapse kaasamine mõtestatud õpiprotsessi
q  Laste käitumine ja sotsiaalsed oskused
q  Perede kaasamine lasteaiaellu
q  Koostöö edendamine lapsevanematega, arenguvestlus
q  Õppimine mängu kaudu
q  Kirjaoskuse kujunemine
q  Matemaatika ja teadusliku mõtlemise arendamine
q  Kokandus lasteaias, tervislik toitumine
q  Üleminek lasteaiast kooli
Hind
14 päeva kokku  490 eurot; hinna sees koolitusmaterjalid,  kohvipausid.
Tasuda saab osade kaupa!
Koolitajad
Taimi Schmidt, Annela Ojaste, Piret Maser, Liivi Türbsal, Viive Vellemaa, Maret Melts, Ilona Sillak jt.
Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee

Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond!
Lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele eraldi ülevaatekursus (6 päeva)
Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu 50409                                                                                                    tel/faks:742 1165