Thursday, March 3, 2011

UUDISKIRI !


MTÜ Hea Algus laiendab võrgustikutööd.

06.jaanuaril Pärnus kohtusid Hea Alguse Koolituskeskuse esindajad  Liivi Türbsal ja Annela Ojaste Hea Alguse rühmade esindajatega. Osales ka Hea Alguse kauaaegne võrgustikuliige -  Pärnu alushariduse peaspetsialist Marga Napp.
Kõne alla tuli uue õppekava rakendamine seoses  Hea Alguse metoodika kasutamisega. Tõdeti, et Pärnus on lapsekeskne metoodika laialdaselt kasutusel  ja uue õppekava rakendamisega seoses pole peaaegu märgata vahet Hea Alguse rühmade tööga.

Kuidas mujal maakondades läheb, seda saame teada kohtudes õpetajatega HA võrgu seminaridel ja piirkonnapäevadel.

25.jaanuaril pidas Tartus nõu “Väärtuste võrgu “ projekti toimkond.  Projekti eestvedajad on MTÜ Hea Alguse tegevjuht Liivi Türbsal ja Hea Alguse võrgustiku liikmed Maret Põlluste  Pärnu Päikesejänku Lasteaaiast ja Katrin Ohakas Mammaste Lasteaed/Algkoolist,  kes on juba antud valdkonnas üleriigilise tunnustuse pälvinud.(vaata lähemalt www.heaalgus.ee).
Väärtuste võrgu kujundamise protsessi kaasatakse lapsed, lapsevanemad, õpetajad ja ka teised õppeasutuse töötajad.
Projekti toetab Avatud Eesti Fond.

2.veebruaril tulid Tallinna lasteaiaõpetajad  Tallinna Asunduse lasteaeda kuulama ja mõtteid vahetama Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõuniku Tiia Randma eestvedamisel, kuidas kasvatada ettevõtlikku, rõõmsat ja loovat last.
Asunduse lasteaia õppealajuhataja ja Hea Alguse koolitaja Annele Ojaste selgitas Hea Alguse võrgu toimimise vajadust. Lepiti kokku, et hakatakse kohtuma regulaarselt.

15.veebruaril kogunesid Tartus Hea alguse võrgu liikmed, et nõu pidada Hea Alguse rühmade töö edendamise küsimustes seoses koolitustega. Hea Alguse Koolituskeskusel on väga oluline teada, millised küsimused või probleemid vajavad käsitlemist. Näiteks koostöö lastevanematega ja planeerimine rühmas vajavad enam  tähelepanu.
 Liivi Türbsal tutvustas väärtuste projekti.
 Tähelepanuväärne on see, et veebruaris möödus 12 aastat päevast, kui esimest korda ametlikult võrgu nime all kokku tuldi. Alustajad on pea kõik rivis ja pidevalt lisandub uusi inimesi.

21. – 22.veebruaril alustati Tartus  Väärtuste võrgu “ projekti koolitusega.
 Järgmised koolitused toimuvad Põlvas 3. – 4.märtsil,  Pärnus 9. – 10.märtsil, Tallinnas 16.- 17.märtsil ja Jõhvis 29. – 30.märtsil. Oodatud on 3-liikmelised õpetajate/juhtkonna  meeskonnad lasteaedadest ja koolidest!

28. veebruaril toimus Narvas järjekordne võrgustikuprojekti piirkonnapäev Narva lastaeaias Päikene. Osalejad olid  huvitatud nii Hea Alguse põhimõtetest kui ka kaasajastud  Päikene lasteaia keelekümblusrühmadest. Direktor Heli Adamovits selgitas, et keelekümblus õpetab eesti keele teisest rahvusest lapsele  mängides selgeks. Korralduse ja põhimõtete osas on keelekümblusprojektil ja Hea Alguse metoodikal palju ühist.
Repliigi korras olgu öeldud, et osalejaid oli ligi 50 nii eesti kui ka vene lasteaedadest ja koolidest üle  Ida-Virumaa.

Võrgustikuprojekti raames on ees veel piirkonnapäevad Järvamaal Paides PAIde lasteaias 9.märtsil ja  Tartumaal Kõrveküla lasteaias15.märtsil
Sellel kevadel jõutakse veel Võrumaale, Põlvamaale ja Valgamaale.

Taimi Schmidt
Lasteaedade koolitusjuht