Wednesday, December 19, 2012

Avatud töökeskkonna loomine lasteaias

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid; õpetaja abid, majandusjuhataja jt lasteaia töötajate esindajad

Maht:
16  tundi  (2 koolituspäeva )

Eesmärk:
Lasteaia töötaja leiab iseseisvalt lahendusi paindliku ja otstarbeka töökorralduse osas oma rühmas ja lasteaias, tähtsustab koostööd
lasteaia kollektiivis, lapsevanemate ja üldsusega.

Õppekeel:
eesti
Aeg/koht
24.-25. jaanuar 2013  Tartus Veski tn. 42

Teemad
  • Alusharidusest Eestis ja Euroopa Liidu
  • Töökorralduse üldised alused ja töö organiseerimine lapsekeskses lasteaias
  • Sisehindamisest
  • Koostööst lasteaias
  • Lasteaiaõpetaja iseseisvuse ja enesekindluse kujunemine
  • Töötajaskond kui meeskond
  • 21.sajandi õpetaja professionaalse arengu toetamine

Maksumus
60 eurot (hind sisaldab koolitusmaterjale ja  kohvipause)

Koolitajad
Tiina Peterson,  Pille Villems, Helje Tamme, Viive Vellemaa, Liivi Türbsal jt

Teave ja registreerimine
Hea Alguse  tel.  56244 369  aed@heaalgus.ee
         tallinn@heaalgus.ee


Lisainfo
Soodustus:  3-liikmelisele meeskonnale( näit. õp.abi, õpetaja ja  juhtkonna esindaja) hind kokku 120 eurot