Monday, February 18, 2013

Parima kogemuse vahetamine meil ja Euroopas


Veebruari alguses oli MTÜ- l Hea Algus võimalus võõrustada Belgias, Brugges asuva organisatsiooni De Vuurbloem esindajat Pat Patfoorti.
Pat Patfort on koolitaja, nōustaja ning ōppejōud erinevates kōrgkoolides Euroopas, USAs ning Venemaal. Pat on publitseerinud mitmeid raamatuid ning artikleid ning osalenud mitmetes riiklikes programmides nōustajana konfliktide lahendamise protsessis.
Pat viibis siin Evans Foundation Peace Education programmi raames, mis toetab vägivallatu suhtlemise, koostöö ja demokraatliku mōteviisi ōpetamisega tegelevate organisatsioonide toetamisega ja nende töö propageerimisega. Programm hõlmab erinevaid Euroopa riike ning organisatsioone.
2011 aastal osales Hea Algus Evans Foundationi programmis lasteiaiōpetajatele suunatud kursusega " Sotsiaalsete oskuste ōpetamine lastele" ning osaleb käesoleval aastal jätkuprojektis, mis toetab erinevate riikide spetsialistide vahetust, tutvustamaks oma koolitusmudelit ja kogemaks uusi ideid.

Pat osales 7.veebruaril Tartus toimunud võrgustikuseminaril, kus tutvustas oma tööd konfliktide ja vägivaldse käitumismustri uurimisel. Kasutades vägivaldse käitumise avaldumise kolme enamlevinud mudelit, õpetab Pat lapsi, noori ja täiskasvanuid nägema võimalusi alternatiivse käitumismustri valimisel konfliktide rahumeelseks lahendamiseks.
Omalt poolt tutvustasime Patile Hea Alguse lapsekeskse metoodika pōhimõtteid ja nende rakendumist Tartu Lotte ja Tallinna Järveotsa lasteaia näitel. Pereprogrammi eestvedajad andsid ülevaate oma tööst riskiperede kaasamisel ja nõustamisel.

Loodame edaspidise koostöö jätkumist ja vôimalust tutvuda põhjalikumalt Pati poolt rakendatava mudeliga, et seda kasutada tulevikus ka eesti lasteaedades ja koolides.

Annela Ojaste
Hea Alguse Koolituskeskuse lasteaiaõpetajate koolitaja