Koolile

Lapsekeskne õppimine ja õpetamine: hea õpetamise  võimalused algklassides

                                                                                   
 koolitusluba 4497 HTM

Sihtgrupp:
Klassiõpetajad, õppealajuhatajad
Maht:
60 tundi (40 tundi auditoorset, 20 tundi iseseisvat tööd); kokku 5 koolituspäeva jaotatuna osadeks

Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse õpetuse põhimõtetest ning omandab praktilisi oskusi mitmekesiste õpetamisvõtete kasutamiseks ning lapse arengut ja individuaalsust arvestava õpetuse läbiviimiseks algklassides

Õppekeel:

eesti


Aeg/koht
Kursus toimub Türi Majandusgümnaasiumis.  Kaasneb iseseisev töö ja vaatluspraktika..
Kursus algab 12. – 13. novembril  2010.
 
Teemad
  • Lapsekeskne metoodika ja õpetaja roll klassis
  • Võimalused õpikeskkonna rikastamiseks ja tegevuste planeerimiseks; koostööoskuste kujundamine
  • Teemaõpetuse läbiviimine; õppeainete integreerimine
  • Hinnangu andmine; õpimapid
  • Aktiivõppemeetodid ja nende kasutamine tunnis
  • Õpiprotsessi individualiseerimine
  • Partnerlus kodu ja kooli vahel
Maksumus
3000 krooni (kokkuleppevõimalused ja soodustused, kui ühest koolist on üle 3 osaleja).  Hind sisaldab koolitusmaterjale, Hea Alguse programmi
ja  kohvipause
Koolitajad
Liivi Türbsal, Jana Pillmann, Riina Võikar jt.


Teave ja registreerimine
Hea Alguse Koolituskeskus tel. 7 421 165; või  56  65 4871


Lisainfo

Võimalikud on mitmesugused kokkulepped õppekava temaatika piirides. Võimalik on osaleda jätkukursusel.
Tasuda saab ka osade kaupa.