Wednesday, March 4, 2015

Lasteaiaõpetaja abi ABC


Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetaja abid, majandusjuhatajad
Maht:
16  tundi( 2 koolituspäeva)
Eesmärk:
Õpetaja abi  omandab uusi teadmisi tegutsemisest lapsekeskses rühmas: osaleb rühma meeskonna liikmena erinevate  tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel; teab oma tööülesandeid; oskab suhelda lastega ja teha koostööd kolleegide ning lapsevanematega.

Õppekeel:

eesti keel

Aeg/koht
  I grupp  14.- 15.aprill 2015 Tartus  Veski 42;1.päeval algus 10.00
II grupp 28. - 29. aprill 2015 Tallinnas  Õismäe tee 110; 1.päeval algus kl.10.30
Teemad

§  Laste kohanemine lasteaias, õpetaja abi kui võtmeisik
§  Lapse päev, rutiin ja üleminekud
§  Lapsekeskne õpikeskkond
§  Töökorraldusest lapsekeskses rühmas
§  Meeskonnatöö tähtsusest
§  Tunne last!
§  Mäng ja õppimine
§  Üheskoos planeerimine

Maksumus
70 EUR

Koolitajad
 Taimi Schmidt
Teave ja registreerimine
 tel.56244 369,  aed@heaalgus.ee, tallinn@heaalgus.ee

Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui ühest majast tuleb kursusele üle kahe inimese.

Monday, February 16, 2015

Kursus: Lapsekeskne metoodika lasteaiasSihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga)

Maht:
60 tundi (6 koolituspäeva: loengud ja seminarid; vaatluspraktika Hea Alguse  praktikarühmas ja iseseisev töö )

Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt alushariduse  riiklikust õppekavast.
Õppekeel:
Eesti keel
Aeg/koht
Tartu grupp  I osa 19.- 20.03.2015  Tartus Veski 42 Hea Alguse Koolituskeskuses,
Tallinna grupp I osa 26.- 27.03.2015 Tallinnas Õismäe tee 110
                           1.päeval algus kl.10.00

Teemad
 • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja selle rakendamisest
 • Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
 • Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
 • Koostöö lapsevanematega
 • Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
 • Tasakaalustatud päev
 • Lapse arengu tundmine
 • Sotsiaalne/emotsionaalne kasvatus, laste käitumise kujunemine
 • Planeerimine  
 • Individualiseerimine 
 • Lapse vaatlus, arengu hindamine      
 • Õppimine mängu kaudu
 • Kirjaoskuse kujunemine
 • Matemaatika ja teadusliku mõtlemise arendamine

    Hind
 35 eurot päeva maksumus 

Koolitajad
Taimi Schmidt, Annela Ojaste, Maret Põlluste, Liivi Türbsal, Piret Maser, Maret Melts jt.                                 
Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond! Juhtkonna esindajaile ja õpetaja abile soodustused!
Tasuda saab ka osade kaupa.


Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu 50409                                                                                              tel/faks:742 1165

Monday, September 1, 2014

Kursus: Lapsekeskne metoodika lasteaias                            20 aastat kogemust Hea Alguse rühmades !
Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga)

Maht:
60 tundi (6 koolituspäeva: loengud ja seminarid; vaatluspraktika Hea Alguse  praktikarühmas ja iseseisev töö )


Eesmärk:
Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt alushariduse  riiklikust õppekavast.
Õppekeel:
Eesti keel

Aeg/koht
24. – 25. sept. (I osa) 2014 Tallinnas (Õismäe tee 110)
Algus kl 11.00 esimesel päeval
Teemad
q  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja selle rakendamisest
q  Lapsekeskne õppekava ja õpetaja roll selle elluviimisel
q  Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
q  Meeskonnatöö rühmas ja lasteaias tervikuna
q  Lapse arengu tundmine
q  Lapse vaatlus, arengu hindamine
q  Planeerimine
q  Tasakaalustatud päev
q  Individualiseerimine
q  Koostöö lapsevanematega                           
q  Õppimine mängu kaudu
q  Kirjaoskuse kujunemine
q  Matemaatika ja teadusliku mõtlemise kujunemine

Hind
 35 eurot päeva maksumus 

Koolitajad
Taimi Schmidt, Annela Ojaste, Maret Põlluste, Liivi Türbsal  jt
Info/registreerimine
7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee


Lisainfo

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond! Juhtkonna esindajaile ja õpetaja abile soodustused!
Tasuda saab ka osade kaupa.

Hea Alguse Koolituskeskus                Koolitusluba 6317 HTM                www.heaalgus.ee
Veski 42, Tartu 50409                                                                                              tel/faks:742 1165